Główne zasady:

 • Staraj się zachowywać zdrowy rozsądek. Wszyscy użytkownicy powinni odnosić się do siebie z szacunkiem.
 • Nie atakuj ani nie obrażaj żadnych użytkowników.
 • Użytkownik powinien ograniczyć przeklinanie, lecz może czasami używać wulgaryzmów. Nadużywanie ich wiąże się z ostrzeżeniem, a ostatecznie tymczasową blokadą konta.
 • Nie wysyłaj żadnych treści NSFW (Not Safe For Work). Złamanie tej zasady może zakończyć się zablokowaniem konta.
 • Unikaj robienia multi-kont (wyjątkiem są ważne powody, lecz w tym przypadku warto powiadomić administratorów wiki).
 • Nie wysyłaj wiadomości, które mogą być uznawane za spam.
 • Zakaz denerwowania użytkowników. Do tego można zaliczyć obrażanie, oraz częste wiadomości na Tablicy Wiadomości z niezbyt przyjemną treścią.
 • Zdjęcia w infoboksie powinno przedstawiać zdjęcie poziomu dobrze; jeśli spełnia ono zasady, lecz ktoś ma inne zdjęcie, nawet jeśli jest "lepsze", nie zastępuj go, za to możesz dodać takie do galerii, jeśli natomiast takiej nie ma możesz ją dodać.
 • Stosuj się także do regulaminu fandomu, na którego przestrzeganie zgodziłeś się przy zakładaniu konta.

Tworzenie artykułów:

 • Nie dokonuj tzw. wandalizmów. Do wandalizmu można zaliczyć usuwanie artykułów, ich treści kiedy jest to niepotrzebne.
 • Przed stworzeniem artykułu, upewnij się czy informacje są zgodne z prawdą.
 • Staraj się, aby tekst był spójny i zrozumiały. Ważne jest to, aby każdy był w stanie zrozumieć treść artykułu.
 • Nie wpisuj niepotrzebnych, obraźliwych treści, bądź takich, które można uznać za spam.
 • Jako że jest to polska wikia, powinno się pisać w języku polskim. Cytaty, niektóre pojęcia, nazwy osób czy poziomów mogą być pisane w innych językach.
 • Nie wykorzystuj artykułów do reklamowania swoich poziomów lub kanałów na YouTube/Twitchu itd. Do tego ewentualnie możesz wykorzystać blog na swoim profilu.
 • Twórz artykuły tylko o ocenionych poziomach (z gwiazdkami), bądź o tych, które nie mają noty, lecz są popularne wśród społeczności.
 • Staraj się pisać w trzeciej osobie, jeżeli jest to możliwe.
 • Tworząc artykuł musisz napisać treść; obowiązuje zakaz pisania stron z treściami typu "dodaj ktoś", "zrób ktoś", "dodajcie proszę" itp. Złamanie zasady równa się z zablokowaniem konta, każde kolejne złamanie zasady skutkuje dłuższym zablokowaniem konta. Jeśli sytuacja będzie się długo powtarzała bądź użytkownik będzie dokonywał zemsty (np. w postaci wandalizmu), jego konto zostanie zablokowane permanentnie, czyli na zawsze.
 • Artykuły powinny być na temat treści związanych z GD. O innych rzeczach należy pisać na blogu, komentarzu itp, albo znaleźć odpowiednią Wiki.

Profile użytkowników:

 • Nie edytuj cudzych opisów profilów bez pozwolenia danego użytkownika. Prawo bez pozwolenia mają jedynie administratorzy oraz moderatorzy, lecz tylko w przypadku, gdy ów profil obraża użytkowników, bądź jest niezgodny z regulaminem.
 • Nie dokonuj wandalizmów na cudzych profilach.
 • Blogi mogą być wykorzystywane do reklamowania własnych plansz bądź kanałów.
 • Nie wykorzystuj blogów lub tablic do oczerniania lub obrażania innych użytkowników.

Częste błędy językowe, których warto unikać:

 • Stosowanie w bierniku "ta" słowa "tą". Powinno być "tę". Dotyczy to jednak wyłącznie tego słowa. Jest np. "tamtą", a nie "tamtę".
 • Oddzielanie cyfr w dużych liczbach przecinkiem lub kropką (np. 140.000). Powinno się to oddzielać spacją (np. 140 000) lub w ogóle nie oddzielać (np. 140000).
 • Pisanie wielką literą:
  • nazw miesięcy i dni tygodnia (powinno być małą).
  • przymiotników pochodzących od nazw własnych np. Austriacki, Polski (powinno być małą np. austriacki, polski).
  • słowa "youtuber" (powinno być "youtuber", a nie "Youtuber", lub "YouTuber").
  • każdego słowa w nagłówkach, tytułach infoboksu, nazwach artykułów itp. (powinno się tak pisać tylko pierwsze słowa np. "Data wydania" lub "Monety użytkownika", a nie np. "Data Wydania" lub "Monety Użytkownika").
  • słów w nazwach poziomów typu "of", "for", "the" itp.
 • Wtrącanie wielkich liter w środek wyrazu np. "SideStep". Powinno być "Sidestep". Wyjątki są wtedy, gdy autor poziomu sam specjalnie wtrąci wielką literę w środek lub na koniec wyrazu np. "HeLL".
 • Niedodawanie kropek przy cyfrach oznaczających liczebniki porządkowe. Dla przykładu słowo "czwarty" cyfrą powinno zostać zapisane "4.", a nie samo "4" lub "4-ty". Wyjątek jest w datach, gdzie się stosuje liczby bez niczego np. "13 stycznia".
 • Niedodawanie cudzysłowów lub pochylenia przy nazwach poziomów. Ewentualnie link lub redlink może posłużyć jako zamiennik dla cudzysłowu.
 • Niestosowanie spacji po przecinkach. Zawsze przed przecinkiem się jej nie stawia, a po przecinku stawia. Od tej zasady nie ma wyjątków. Tak samo jest z kropką, chyba że po niej jest zamknięcie nawiasu, lub koniec cudzysłowu.
 • "Ufo" powinno pisać się małymi bądź dużymi literami, jeśli chodzi o formę. UFO dużymi literami można napisać też, kiedy chodzi o niezidentyfikowany obiekt latający. Wyraz ten jest nieodmienny, więc pisanie np."ufa", "ufie" "ufem"  jest niepoprawne. Nie używaj także apostrofów, np. "ufo'em", "ufo'a" itp.
 • Słowo "owy". Jest tylko słowo "ów". Jest to jednak słowo odmienne i istnieją formy "owego", "owemu" i "owym".
 • Określenie "mimo tego". Bardziej zaleca się pisać "mimo to".
 • Pod koniec zdania należy wstawić kropkę (.), znak zapytania (?) lub wykrzyknik (!).

W razie problemów lub pytań możesz napisać do BydgoskiKcp lub Achunio na naszej tablicy. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej!

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.